ورود به اپلیکیشن فروش بلیت آتا

app.ataair.ir

ورود به اپلیکیشن فروش بلیت آتا

app.ataair.ir


مسیرهای پرطرفدار

THR

تهران

از مبدأ تبریز

TBZ

تبریز

از مبدأ تهران

MHD

مشهد

از مبدأ تهران

OMH

ارومیه

از مبدأ تهران

IST

استانبول

از مبدأ تبریز

پرواز به سریعترین شکل ممکن!