شهر

نام آزمایشگاه

تلفن تماس
تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی - ونک

 

02188671521

بیمارستان عرفان - نیایش

 

02149796141

بیمارستان پارس 

 

02182199151
بیمارستان نیکان

09921582247

02129121000

آزمایشگاه رصد

 

02171365

آزمایشگاه پیوند

 

02122264144

بیمارستان تندیس

 

02175254201

آزمایشگاه پارسیان

 

02177803600

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرامش

 

02122139018

بیمارستان ترتیا

 

02147241000

بیمارستان دی

 

02188771374

بیمارستان لاله

 

02181472000

آزمایشگاه قلهک

 

02122610613

آزمایشگاه رسالت

 

02122862018
کرج

پاتوبیولوژی آراد 

 

02634440277

آزمایشگاه مرکزی فردیس

 

02636541900

پاتوبیولوژی مهر هشتگرد

 

02644231007
تبریز

آزمایشگاه دانش

 

04135555187

آزمایشگاه سلام

 

04133259600

آزمایشگاه صدر

 

04133326866
شیراز آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

07132337063

07132304834

آزمایشگاه راز

 

07132369394

آزمایشگاه سینا

 

07132335947
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند

07132318700

07191007171

مشهد آزمایشگاه نیکان

05138476680

09158314260

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد

 

05138546664

آزمایشگاه پارسیان

 

05138552622

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

 

051385211160

آزمایشگاه دکتر اجتهادی

 

05138427056

 

ثبت تغييرات انصراف


پرواز به سریعترین شکل ممکن! آتا تیکت

گروه دورانV5.6.6.0