• ساعت : ۹:۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
بخشنامه ممانعت از پذیرش مسافران مبتلا به كووید-19 در پروازهای داخلی

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.6.0