• ساعت : ۱۳:۴۶:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۰۶۲
مدیرعامل هواپیمایی آتا در احكامی جداگانه معاونت و مدیریت واحد عملیات این هواپیمایی را منصوب كرد.

مدیرعامل هواپیمایی آتا در احکامی جداگانه معاونت و مدیریت واحد عملیات این هواپیمایی را منصوب کرد.

 بر اساس احکام خلبان سهیل قیاسی، کاپیتان محمد آوند به‌ سمت معاون عملیات و کاپیتان امین ناصرقدسی به سمت مدیر عملیات هواپیمایی آتا منصوب شدند.

امتیاز :  ۴.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.6.6.0