• ساعت : ۱۰:۷:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۷۰
برای اولین بار در كشور، آزمون نهایی جامع مهمانداری هواپیمایی آتا برگزار شد.
هواپیمایی آتا برای اولین بار در کشور بین پذیرفته شدگان آزمون مقدماتی و مصاحبه های تخصصی مهمانداری، زبان انگلیسی، هوش، روانشناسی و سلامت ، آزمون نهایی جامع مهمانداری را برگزار کرد.

برای اولین بار در کشور، آزمون نهایی جامع مهمانداری هواپیمایی آتا برگزار شد.

هواپیمایی آتا برای اولین بار در کشور  بین پذیرفته شدگان آزمون مقدماتی و مصاحبه های تخصصی مهمانداری،  زبان انگلیسی، هوش، روانشناسی و سلامت ، آزمون نهایی جامع مهمانداری را برگزار کرد.

این آزمون با رعایت کامل پرتکل های بهداشتی و با حضور کارشناسان هواپیمایی آتا و پذیرفته شدگان  آزمون مقدماتی و مصاحبه های تخصصی مهمانداری در شهرهای تهران، تبریز و مشهد بصورت همزمان در مراكز منتخب برگزار گردید .

شرکت هواپیمایی آتا در راستای سیاست شایسته سالاری و احراز صلاحیت و همچنین افزایش ناوگان فعال و مسیرهای پروازی اقدام به جذب مهماندار نموده و مصاحبه های تخصصی و حرفه ای جهت انتخاب مهمانداران شایسته از افراد واجد شرایط را به عمل آورده است .

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.6.6.0