• time : 23:57:25
  • Date : Wed Sep 07, 2022
  • news code : 2073
بازدید شبانه و سرزده مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی و دبیر اجرایی ستاد اربعین از فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین در دفاتر فروش هواپیمایی آتا

بازدید شبانه و سرزده مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی و دبیر اجرایی ستاد اربعین از فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین در دفاتر فروش هواپیمایی آتا

مهندس حسین مذنب با حضور شبانه در دفتر فروش هواپیمایی آتا ضمن بررسی روند فروش بلیت پروازهای اربعین این هواپیمایی، نحوه ارائه خدمات به زائرین را جویا شد.

حسین مذنب با تقدیر از تلاش شبانه کارکنان هواپیمایی آتا در ایام اربعین از پاسخگویی این هواپیمایی به مراجعه کنندگان قدردانی نمود.

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    V5.6.6.0