• time : 21:55:39
  • Date : Mon Dec 13, 2021
  • news code : 1975
با هدف حفظ آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری؛ جلسه طرح واكنش اضطراری درمركز مدیریت بحران شركت هواپیمایی آتا برگزار شد.
با هدف حفظ آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری؛ جلسه طرح واکنش اضطراری درمرکز مدیریت بحران شرکت هواپیمایی آتا برگزار شد.

صبح روز دوشنبه مورخه ۲۲ آذر ماه  جلسه طرح واکنش اضطراری درمرکز مدیریت بحران شرکت هواپیمایی آتا با حضور اعضاء تیم ERP از تمام واحدهای عملیاتی و اجرائی به صورت رو میزی انجام گرفت. 

هر کدام از اعضاء بر اساس وظایف و چک لیستهای مربوطه در انجام این مانور ایفای نقش نمودند.

این جلسه در راستای آمادگی کامل واحد های عملیاتی انجام گردید و با ارزیابی مراحل مانور ERP با موفقیت به پایان رسید‌.

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    V5.6.6.0