• time : 23:35:45
  • Date : Mon Dec 21, 2020
  • news code : 1893
انتصاب مدیرعامل جدید هواپیمایی آتا
مهندس مهدی فتحی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمائی آتا منصوب شدند.

با موافقت هیات مدیره آتا با استعفای خلبان عبدالرضا پازوکی جناب آقای مهندس مهدی فتحی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آتا منصوب گردید.

مهندس مهدی فتحی که همکاری با آتا را از بدو تاسیس آغاز نمود دارای سوابقی از جمله مدیریت واحد صلاحیت پرواز، معاونت فنی و مهندسی و همچنین عضویت در هیات مدیره آتا است.

در این جلسه خلبان عبدالرضا پازوکی به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شدند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.6.6.0