دفاتر فروش

دفاتر فروش هواپیمای آتا

Mashhad Airport
دفتر فروش فرودگاه مهرآباد
خانم کرده وار،آقای خزایی،آقای احسانی

دفتر فروش فرودگاه مهرآباد تلفن:02166073631
آدرس:تهران- فرودگاه مهرآباد

Mashhad Airport
دفتر فروش تهران
خانم قیطاسی،خانم معینی

دفتر فروش مرکزی تلفن :0214855
داخلی:2158-2138
آدرس:شهرک اکباتان بلوار شهید نفیسی-نبش کوچه یاس-پلاک 8

Mashhad Airport
دفتر فروش تبریز
خانم حسین زاده، خانم طباطبایی، خانم آصفی

دفتر تبریز تلفن :04132613330-04132610145
آدرس:تبریز-فرودگاه شهید مدنی تبریز

Islamic Parliament of Iran
دفتر فروش مجلس شورای اسلامی
خانم نادی

دفتر فروش مجلس شورای اسلامی تلفن: -
آدرس: تهران -میدان بهارستان - خیابان مجاهدین اسلام - مجلس شورای اسلامی

Mashhad Airport
دفتر فروش فرودگاه مشهد
خانم فراستی

دفتر فروش فرودگاه مشهد تلفن:33400234-051
آدرس:مشهد- فرودگاه شهید هاشمی نژاد

Airport uromieh
دفتر فروش فرودگاه ارومیه
آقای باغبانی

دفتر فروش فرودگاه ارومیه تلفن:2753555-0443 
آدرس:ارومیه- فرودگاه ارومیه

Mashhad Airport
دفتر فروش فرودگاه کازان
آقای شایان

دفتر فروش فرودگاه کازان تلفن:09126986227
آدرس:فرودگاه کازان

Tbilisi Airport
دفتر فروش نجف
آقای چهرزاد

فروش فرودگاه نجف تلفن: 009647721481192
آدرس:عراق-نجف-فرودگاه نجف

Ahwaz Airport
دفتر فروش فرودگاه اهواز
آقای کریمی

دفتر فروش فرودگاه اهواز تلفن:9773625-0218
آدرس:اهواز- فرودگاه اهواز