لیست نرخ فروش بلیت های شناور و لیست انتظار هواپیمایی آتا

نرخ پرواز های شناور هواپیمایی آتا را با کلیک روی مسیر دانلود نمایید.

اردبیل-مشهد   مشهد-شیراز  تبریز-کیش     تبریز-مشهد    تهران-اردبیل      تهران-اهواز تهران-کیش      تهران-مشهد   تهران-ارومیه  تهران-شیراز     تهران-تبریز       ارومیه-مشهد

لازم به ذکر است، لیست نرخ فروش بلیت های انتظار (فروش در فرودگاه) هواپیمایی آتا از تاریخ 29 خرداد 93 قابل اجرا می باشد.