مسیر های پروازی شرکت هوایپمایی آتا

مسیر های پروازی شرکت هوایپمایی آتا

مشاهده مسیر پروازی

استقبال مديرعامل و پرسنل آتا از تيم ملي فوتبال بعد از پيروزي مقابل ازبكستان

استقبال مديرعامل و پرسنل آتا از تيم ملي فوتبال بعد از پيروزي مقابل ازبكستان( فرودگاه  تاشكند)


نویسنده : روابط عمومی تاریخ : 1395/07/19 10:07 بازگشت...