دعوت-به-همکاری

معاونت عملیات

استخدام مهماندار

شركت هواپيمائي آتا ،بمنظور تامين نيروي انساني موردنياز خود درشغل خلبان هواپيما جهت خدمت درحوزه فعاليت اين شركت تعدادي داوطلب آقا با دارابودن شرايط ذيل نيازمند است.

  • داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
  • داشتن گواهينامه ATPL
  • داشتن حداقل 3500 ساعت پروازجت
  • دارا بودن حداكثر سن 35 سال
  • تسلط كامل به زبان انگليسي LPR -LEVEL4
  • داشتن برگ پایان خدمت ویا معافیت دائم غيرپزشكيكليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند مشخصات خود را حداكثر تا تاريخ 11/02/96 در قسمت دعوت به همكاري سايت www.ataair.ir ثبت نمايند.

با هم پرواز کنیم